Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners går ind i Private Banking med dansk partner

8 september · 2020

Med Formue- & Investeringspleje A/S som partner udvider en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter forretningen i Danmark med formuerådgivning og kapitalforvaltning.

Söderberg & Partners udvider finansforretningen i Danmark og går ind i Private Banking-området. Det sker gennem et partnerskab med Formue- & Investeringspleje A/S (F&I), der i 20 år har rådgivet private, selskaber og fonde inden for formuerådgivning og kapitalforvaltning.

Med aftalen får vi mulighed for at hjælpe en ny kundegruppe. Formue- & Investeringspleje er en veletableret virksomhed med et stort netværk,” siger Gustaf Rentzhog, koncern-CEO i Söderberg & Partners.

Som en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter har Söderberg & Partners været aktiv inden for Private Banking i Sverige og Norge i flere år. Nu er turen kommet til Danmark.

Vi forvalter godt 400 milliarder kroner og har dygtige medarbejdere inden for investeringsanalyse og -placering. Den volumen giver os gode muligheder for at yde en konkurrencedygtig rådgivning og forvaltning i konkurrence med blandt andet bankernes Private Banking,” siger Gustaf Rentzhog.

I praksis bliver Söderberg & Partners svenske holdingselskab medejer af Formue- & Investeringspleje A/S, der fortsætter under samme navn og med samme daglige ledelse. Private Banking-virksomheden vil være uafhængig og selvstændig i forhold til Söderberg og Partners Forsikringsmægler-virksomhed.

For Formue- & Investeringspleje A/S åbner partnerskabet nye muligheder for både nye og eksisterende kunder.

Partnerskabet rummer store perspektiver. Vi står endnu stærkere og kan samtidig fortsætte vores udvikling ud fra de samme værdier, vi hele tiden har arbejdet efter,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S.

”Vi får en vigtig og stærk partner inden for compliance, it-udvikling og på investeringssiden. Vi får adgang til stordriftsfordele, der vil sænke vores relative omkostninger og dermed sikre større konkurrencedygtighed på vegne af vores kunder,” siger direktør Robert Thiesen og tilføjer, at de to virksomheder tilsammen får en volumen, der bliver ca. 100 gange større end den nuværende hos Formue- & Investeringspleje A/S.

Det betyder bedre priser og adgang til nye investeringsprodukter, som vores nuværende kunder vil nyde godt af. For dem er de stærke personlige relationer vigtige. På den del vil de ikke opleve ændringer, da det indgående kendskab til den enkelte kunde stadig har høj prioritet hos os. Samtidig vil vi bruge det nye netværk til aktivt at skabe vækst og nå ud til mange nye kunder,” siger Robert Thiesen.

Formue- & Investeringspleje A/S blev etableret tilbage i 2000 og har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning, formuepleje og kapitalforvaltning. Virksomheden har afdelinger i Roskilde, Aarhus og Vejle og forvalter i dag cirka 4 milliarder kroner for selskaber og private.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

 

Yderligere information:

Robert Thiesen, direktør og partner i Formue- & Investeringspleje A/S

Tlf. 46 30 40 71

Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S får påbud af Finanstilsynet

10 september · 2020

Finanstilsynet har i dag givet et påbud til et af Söderberg & Partners danske franchiseselskaber, Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S. Påbuddet omhandler mangler i blandt andet kundedokumentation og krav om uafhængighed i en nu afviklet aktivitet under navnet ”Team Private”.

Finanstilsynets påbud

Påbuddet omhandler tre punkter, som Finanstilsynet vurderer, at Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S gennem sin daværende virksomhed Team Private ikke har opfyldt.

  • Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S (Söderberg & Partners) påbydes, inden at en forsikringsaftale indgås og på baggrund af oplysninger fra kunden, at fastlægge kundens krav og behov samt sikre behørig dokumentation herfor, jf. § 20 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • Söderberg & Partners påbydes, i forbindelse med rådgivning og inden en forsikringsaftale indgås, at give kunden en individuel anbefaling samt at forklare kunden, hvorfor det pågældende produkt bedst opfylder dennes forsikringskrav og -behov, jf. § 16, stk. 1, nr. 5, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • Söderberg & Partners påbydes endvidere i forbindelse med rådgivning af en kunde at sikre, at kunden ikke kan blive placeret i et produkt, der er uhensigtsmæssigt for denne jf. § 16, stk. 1, nr. 1, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Niclas Ward, fungerende adm. direktør i Söderberg & Partners Danmark, kommenterer påbuddet:

"Vi respekterer Finanstilsynets vurdering i afgørelsen. Vores ambition er at være førende inden for den danske forsikringsbranche med de mest tilfredse kunder. Den ambition er ikke i overensstemmelse med de svagheder i de administrative processer, uanset hvor i organisationen de måtte forekomme. Vi synes derfor, det er positivt, at mangler som de anførte bringes frem i lyset, og at vi bliver holdt offentligt ansvarlig. Söderberg & Partners arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre, og det seneste år er dette arbejde blevet yderligere intensiveret. Det har ført til en række ændringer og udvikling af vores interne kontroller med sigte på at højne kvaliteten af aktiviteterne. Det er en proces, som vi vedvarende vil arbejde videre med," udtaler Niclas Ward.
 

Om Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S Team Private

I juni 2018 blev "Team Private" lanceret inden for rammerne af Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S. Aktiviteterne i Team Private var i hele den periode, som det stod på, en meget begrænset aktivitet, der tegnede sig for betydeligt mindre end 1% af Söderberg & Partners omsætning.

Team Private henvendte sig til ansatte, der tidligere havde været kunder hos Söderberg & Partners som medarbejdere (CPR-kunder), men som på grund af afsluttet ansættelse havde brug for vejledning om det videre forløb.

Team Private ophørte den 6. november 2019, hvorefter der ikke er gennemført rådgivning, der har resulteret i nogen nye aftaler inden for rammerne af denne aktivitet.

Du kan læse hele Finanstilsynets påbud her.

Yderligere information:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tlf: +46 76 149 50 05

Per Østergaard ny adm. direktør for Söderberg & Partners Liv & Pension

25 juni · 2020

Söderberg & Partners har udnævnt Per Østergaard til ny adm. direktør for virksomhedens Liv og Pensionsområde i Danmark. Per Østergaard kommer fra en stilling som direktør for Mølholm Forsikring, som ejes af Gjensidige Forsikring.

Per har en lang og indgående erfaring med den danske pensionsbranche. En stor del af karrieren har han arbejdet som strategidirektør i PFA Pension, hvor han startede i 2005.

I PFA har Per været ansvarlig for mange nye forretningslanceringer og blev i 2016 indsat til at afklare den strategiske rolle for datterselskabet Mølholm Forsikring og blev i 2017 adm. direktør for selskabet i forbindelse med at PFA solgte selskabet til Gjensidige. Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og MSc Economics and Finance fra Warwick Business School.

Per Østergaard_Greenlight.png

"Vi er meget tilfredse med at kunne rekruttere Per Østergaard. Hans viden og forståelse af det danske liv- og pensionsmarked gør ham til den rette i jobbet som adm. direktør for Söderberg & Partners Liv & Pension i Danmark, samtidig med at han i sit arbejde for Mølholm har vist, at han kan drive og udvikle organisationer og mennesker. Han er et godt match til de mennesker, vi har i organisationen i dag, og vi ser ham som den person, der kan fortsætte med at udvikle Söderberg & Partners Liv & Pension i Danmark som en succesrig virksomhed, der værdsættes af kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere," siger Olle Claeson, bestyrelsesformand for Söderberg & Partners Liv & Pension.

Per Østergaard ser frem til den nye opgave

"Mæglermarkedet er midt i en spændende udvikling og jeg ser meget frem til - sammen med resten af Söderberg & Partners holdet - at arbejde med de muligheder, det giver og samtidig fortsætte professionaliseringen af den danske forretning, som har vist sit værd og haft flotte vækstrater lige siden opstarten. Söderberg & Partners har dygtige mæglere lokalt forankret i hele landet, så der er et super godt udgangspunkt til at fastholde og tiltrække kunder samt de bedste mæglere ved at udvikle kundeløsninger, der bl.a. kan sikre analytisk stærk, relevant og tillidsbaseret rådgivning i øjenhøjde med kunderne. Jeg har stor respekt for det Söderberg & Partners har opnået på kort tid i Danmark og glæder mig meget til at møde medarbejderne og samarbejdspartnerne og sammen arbejde videre på positionen som kundernes foretrukne forsikringsmægler," siger Per Østergaard.


Per Østergaard tiltræder det nye job i Söderberg & Partners Liv & Pension i oktober 2020.

Söderberg & Partners invests in APC Forsikringsmæglere A/S

7 maj · 2020

Söderberg & Partners Group, a Nordic market leader in pension advice and corporate insurance services, is today announcing their acquisition of a substantial minority shareholding in the founder-led pension broker APC Forsikringsmæglere A/S. APC founder and CEO Peter Lindblad will remain as the majority shareholder.

Ønsker du at læse hele pressemeddelelsen, så klik venligst på linket.

Kontakt os