Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners går ind i Private Banking med dansk partner

8 september · 2020

Med Formue- & Investeringspleje A/S som partner udvider en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter forretningen i Danmark med formuerådgivning og kapitalforvaltning.

Söderberg & Partners udvider finansforretningen i Danmark og går ind i Private Banking-området. Det sker gennem et partnerskab med Formue- & Investeringspleje A/S (F&I), der i 20 år har rådgivet private, selskaber og fonde inden for formuerådgivning og kapitalforvaltning.

Med aftalen får vi mulighed for at hjælpe en ny kundegruppe. Formue- & Investeringspleje er en veletableret virksomhed med et stort netværk,” siger Gustaf Rentzhog, koncern-CEO i Söderberg & Partners.

Som en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter har Söderberg & Partners været aktiv inden for Private Banking i Sverige og Norge i flere år. Nu er turen kommet til Danmark.

Vi forvalter godt 400 milliarder kroner og har dygtige medarbejdere inden for investeringsanalyse og -placering. Den volumen giver os gode muligheder for at yde en konkurrencedygtig rådgivning og forvaltning i konkurrence med blandt andet bankernes Private Banking,” siger Gustaf Rentzhog.

I praksis bliver Söderberg & Partners svenske holdingselskab medejer af Formue- & Investeringspleje A/S, der fortsætter under samme navn og med samme daglige ledelse. Private Banking-virksomheden vil være uafhængig og selvstændig i forhold til Söderberg og Partners Forsikringsmægler-virksomhed.

For Formue- & Investeringspleje A/S åbner partnerskabet nye muligheder for både nye og eksisterende kunder.

Partnerskabet rummer store perspektiver. Vi står endnu stærkere og kan samtidig fortsætte vores udvikling ud fra de samme værdier, vi hele tiden har arbejdet efter,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S.

”Vi får en vigtig og stærk partner inden for compliance, it-udvikling og på investeringssiden. Vi får adgang til stordriftsfordele, der vil sænke vores relative omkostninger og dermed sikre større konkurrencedygtighed på vegne af vores kunder,” siger direktør Robert Thiesen og tilføjer, at de to virksomheder tilsammen får en volumen, der bliver ca. 100 gange større end den nuværende hos Formue- & Investeringspleje A/S.

Det betyder bedre priser og adgang til nye investeringsprodukter, som vores nuværende kunder vil nyde godt af. For dem er de stærke personlige relationer vigtige. På den del vil de ikke opleve ændringer, da det indgående kendskab til den enkelte kunde stadig har høj prioritet hos os. Samtidig vil vi bruge det nye netværk til aktivt at skabe vækst og nå ud til mange nye kunder,” siger Robert Thiesen.

Formue- & Investeringspleje A/S blev etableret tilbage i 2000 og har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning, formuepleje og kapitalforvaltning. Virksomheden har afdelinger i Roskilde, Aarhus og Vejle og forvalter i dag cirka 4 milliarder kroner for selskaber og private.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

 

Yderligere information:

Robert Thiesen, direktør og partner i Formue- & Investeringspleje A/S

Tlf. 46 30 40 71

Resultaterne fra bæredygtighedsanalysen 2021

26 juli · 2021

For 4. år i træk har Söderberg & Partners kortlagt, hvordan 7 danske pensionsselskabers ESG-indsats er. I analysen vurderer og sammenligner vi pensionsselskaberne på det danske marked og deres bæredygtige investeringspraksis.

Resultatet er som sidste år: 3 i grøn, 2 i gul og 2 i rød. Vil du læse resumé af rapporten? Find den her.

Hos Finans.dk og FinansWatch har de snakket med blandt andre ESG-chef Thomas H. Kjærgaard fra Velliv, der rangerer rød i rapporten. Han forklarer:

Det er ikke godt nok. Vi synes, undersøgelsen fremhæver nogle relevante indikatorer, hvor vi skal gøre det bedre, og det har vi også en ny strategi for.”

Og den udtalelse vækker glæde hos Business Specialist, Lotte Anker Svendsen fra Söderberg & Partners Danmark:

Det er jo fantastisk, at Velliv tager rapportens resultater til sig og gør klar til at forbedre deres bæredygtighedsindsats. Det er jo netop vores ønske med sådan en analyse.”

 

 

Pressemeddelelse

Söderberg & Partners rejser 2,5 milliarder SEK

- skal investeres i vækst og opkøb

1 juni · 2021

Målet er vækst, og med en kapitaludvidelse på 1,8 mia. DKK kan Söderberg & Partners forstærke investeringerne i sin udvikling af IT til at understøtte analyse og rådgivningsplatformen til kunderne og i nye opkøb.

Söderberg & Partners har vedtaget en aktieudvidelse på 2,5 milliarder SEK, svarende til godt 1,8 milliarder DKK i en rettet emission til TA Associates. Det er TA Associates anden investering i selskabet. Kapitalfonden havde en minoritetsandel, som den i 2019 solgte til KKR. KKR er fortsat minoritetsaktionær, mens kontrollen med selskabet ligger hos stifterne af Söderberg & Partners.

Danmark er et nøglemarked for Söderberg & Partners, der allerede i dag har en førende position på det danske marked, men ser muligheder for at styrke og udvikle den finansielle rådgivning inden for skadesforsikring og pension.

Strategien hedder vækst, og Söderberg & Partners ser et potentiale i at øge konkurrencen både i forhold til forsikringsselskabernes direkte tegnede forretning og i forhold til andre mæglere på pensions- og forsikringsmarkedet i Danmark.

Ambitionen er at vokse organisk og gennem opkøb, når der er interessante muligheder. Det gælder også inden for forretningsområdet formuerådgivning, hvilket koncernen fokuserer på som et nyt rådgivningsområde, og for ni måneder siden købte sig ind i Private Banking virksomheden Formue- & Investeringspleje. Bare de seneste ni måneder har Söderberg & Partners opkøbt fem mæglere og rådgivningsvirksomheder i Danmark, der har tilført ekspertise og kunder.

Ekstra muskler til at agere akkvisitivt

- Söderberg & Partners har en klar målsætning, siger Per Østergaard, CEO for Söderberg & Partners Life & Pension og fortsætter:

- Vi vil øge Söderberg & Partners markedsandel på både skade, pension og Wealth Management.

- Det ligger i vores DNA altid at udfordre bestående markedspraksis med nytænkte kundeløsninger og tiltrække de bedste rådgivere. Med kapitaltilføjelsen har vi fået ekstra muskler til at agere akkvisitivt, når muligheden byder sig og dermed sikre, at vi har det bedste og bredeste rådgivningshold.

- Kunderne anerkender også værdien af vores rådgivningsplatform, det viser sig i vores kundetilfredsundersøgelser, hvor vi har de mest tilfredse kunder i branchen. Det skal vi fortsætte med, siger Per Østergaard, CEO Söderberg & Partners Life & Pension.

Kundernes foretrukne valg

Torben Stubberup, CEO i Söderberg & Partners Skadesforsikring, tilføjer:

- Vi vil være kundernes foretrukne valg af mægler og rådgiver i kraft af den værdi, vi leverer til kunden. Redskabet er blandt andet branchens bedste og mest avancerede IT-platform til analyse og til at håndtere kundens behov.

- På skadesforsikring ser jeg gode muligheder for at vokse forretningen, navnlig ved at virksomheder, der er direkte betjent, vælger at skifte til have en mægler ved sin side. Vi har vist, at vi kan sikre bedre dækning og bedre priser. Og vi stiller krav til leverandørernes produktudbud og -udvikling, så kunderne kan få den bedste service og rådgivning.

- Nu kan vi investere endnu mere i at udvikle og styrke vores IT-platform til analyse, dokumentation og gennemsigtighed. Den er nøglen til at sikre kvalitet, kompetencer og kreativitet.

- Med kapitaltilføjelsen får vi en yderligere styrke til at tage konkurrencen op på tværs af segmenter og hele markedet, siger Torben Stubberup.

Fintech er en nøgle til at styrke kunderådgivningen

Rygraden i Söderberg & Partners forretning er en teknologidrevet rådgivningsplatform, der har vist sit potentiale og vist at være en vigtig nøgle til fremgang i alle de markeder, som virksomheden opererer i.

Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners-koncernen siger:

- I årenes løb har vi taget flere vigtige skridt i vores vækst uden for Sverige. For fem år siden var Söderberg & Partners blot en førende aktør i Sverige, men i kraft af vores teknologidrevne rådgivningsplatform kombineret med det bedste af både ”menneske og maskine” har vi skabt fremgang også uden for Sverige.

- I dag er Söderberg & Partners en vigtig spiller i markedet i både Norge, Finland, Holland og Danmark, og vi fortsætter med at vokse i disse markeder.

Målet er at accelerere vores ekspansion i disse markeder og gå ind i nye markeder, siger Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners-koncernen.

Emissionen er under forudsætning om godkendelse af det svenske finanstilsyn Finansinspektionen.

Yderligere information

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Head of information, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: +46 76 149 50 05

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er grundlagt i 2004 og er en af Nordens førende finansielle rådgivere og formidler af forsikringer og finansielle produkter og services. Vi driver virksomhed inden for blandt andet pensionsrådgivning, skadesforsikring og forsikringsformidling samt kapitalrådgivning og kapitalforvaltning. Vi udvikler og tilbyder desuden digitale værktøjer til blandt andet finansiel rådgivning og til administration af løn og medarbejdergoder.

Kundeløfte og værdier

Vores mål er at levere de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning ved til stadighed at forny og udvikle de traditionelle arbejdsmetoder i branchen. Vores virksomhedsfilosofi bygger på tre vigtige hjørnesten: Åbenhed, analyse og personlig. Vi sætter altid kundens interesser først, og al rådgivning hos Söderberg & Partners udgår fra vores kundes unikke behov. Vi ved, at veldokumenteret rådgivning gør en forskel.

Söderberg & Partners overtager Hansson & Partners i Danmark

4 marts · 2021

Med overtagelsen af Hansson & Partners får de mellemstore og store virksomheder med Söderberg & Partners nu en større skadesforsikringsmægler med flere muligheder og bedre priser.

Söderberg & Partners Danmark har indgået aftale om at overtage skadeforsikringsmægleren Hansson & Partners A/S med kontorer i Aalborg og Kolding. Hansson & Partners arbejder med formidling og rådgivning inden for skadesforsikring til især virksomheder inden for transport, logistik, industri samt statslige, kommunale og offentlige selskaber.

"Söderberg & Partners har en klar målsætning om at øge sin markedsandel blandt mellemstore og store virksomheder i industrien og det offentlige. Med Hansson og Partners som en del af Söderberg & Partners tager vi et stort og vigtigt strategisk skridt på vej mod det mål," udtaler Torben Stubberup, CEO for Erhvervsforsikring i Söderberg & Partners Danmark.

Söderberg & Partners åbner nye spændende muligheder

Gennem årene har Hansson & Partners fået flere overtagelsestilbud, men først med Söderberg & Partners synes selskabet, der er det rette match.

"Vi har løbende fået henvendelser om overtagelse eller køb af vores virksomhed. Söderberg & Partners åbner derimod nogle spændende, nye muligheder for at betjene vores kunder og skabe værdi for dem med blandt andet bedre priser og flere services. Samtidig bliver vi del af en organisation, der seriøst har udfordret markedet for forsikrings- og pensionsrådgivning og har skabt vækst derigennem. I H&P føler vi, at det er det rette tidspunkt at blive en del af en større organisation," fortæller Klaus Hansson, grundlægger og adm. direktør for Hansson & Partners.

I forbindelse med overtagelsen træder Klaus Hansson tilbage, og den hidtidige COO, Pia Eienstrand Junker er udnævnt til ny adm. direktør for Hansson & Partners. Dermed er et generationsskifte, som blev indledt for nogle år siden, fuldendt.

Hansson & Partners beskæftiger 14 medarbejdere med kontor i Aalborg og Kolding og vil fortsat drive mæglervirksomhed under eget navn og varemærke som del af Söderberg & Partners Danmark.

 

For yderligere information

Kontakt Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: +46 76 149 50 05


Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er grundlagt i 2004 og er en af Nordens førende finansielle rådgivere og formidler af forsikringer og finansielle produkter og services. Vi driver virksomhed inden for blandt andet pensionsrådgivning, skadesforsikring og forsikringsformidling samt kapitalrådgivning og kapitalforvaltning. Vi udvikler og tilbyder desuden digitale værktøjer til blandt andet finansiel rådgivning, løn og medarbejdergoder.


Kundeløfte og værdier

Vores mål er at levere de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning ved til stadighed at forny og udvikle de traditionelle arbejdsmetoder i branchen. Vores virksomhedsfilosofi bygger på tre vigtige hjørnesten: Åbenhed, analyse og personlig. Vi sætter altid kundens interesser først, og al rådgivning hos Söderberg & Partners udgår fra vores kunde unikke behov. Vi ved, at veldokumenteret rådgivning gør en forskel.


Om Hansson & Partners

Hansson & Partners A/S blev stiftet i 2003 og er en af de førende samarbejdspartnere inden for forsikring og risikostyring. Vi har i dag samarbejde med en betydelig del af dansk erhverv og industri, internationale som nationale og servicerer ligeledes flere offentlige virksomheder og kommuner.

I dag er vores omfattende kundeportefølje det bedste bevis på et koncept, der har skabt og fortsat skaber entydig merværdi for vores kunder.

Kontakt os