Skip to main content Skip to main navigation

Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynets afgørelse

30 august · 2019

Söderberg & Partners får påbud af Finanstilsynet og har allerede rettet ind.

25. august 2018 anmodede Söderberg & Partners Finanstilsynet om at undersøge rådgivningen af kunder på baggrund af kritik rejst i Jyllands-Posten. Anmodningen skyldtes, at det er vigtigt for kunderne såvel som for Söderberg & Partners, at der ikke hersker tvivl om, at Söderberg & Partners altid arbejder i kundens interesse, og som mægler fuldt ud opfylder og overholder lovens regler og krav.

Vi har stillet alt materiale til rådighed og besvaret alle spørgsmål i den meget grundige gennemgang, som Finanstilsynet nu har afsluttet”, siger adm. direktør Torben Spuur Jensen, Söderberg & Partners Danmark, Liv. Han fortsætter:

Finanstilsynets gennemgang er endt med påbud. Det er noget, vi tager alvorligt og derfor allerede har handlet på. Gennem god dialog med Finanstilsynet har vi i løbet af 2019 ændret i vores praksis. Situationen er den, at Finanstilsynets påbud i dag er opfyldt. Tilbage i marts valgte vi at stoppe med Tryghed 75, og den potentielle interessekonflikt, som Finanstilsynet påpeger, er fjernet.

Samtidig er det klart, at det, at nogen overhovedet kunne stille spørgsmål til vores uvildighed, er en situation, vi ikke er tilfredse med. Forløbet har givet os en erfaring, som vi vil bruge i fremtiden i arbejdet med compliance.

Med fokus på compliance har vi nøje gennemgået alle forretningsgange i virksomheden og har skærpet disse på måder, der vil forebygge, at der kan rejses tvivl. Sagen har på den måde bidraget til en afklaring og en styrkelse af forretningsgangene”, siger Torben Spuur Jensen.

Med introduktionen af Tryghed 75 kom Söderberg & Partners med et unikt opsparingsprodukt, som ville disrupte pensionsopsparingsområdet i Danmark og skabe ny og bedre konkurrence til gavn for mange pensionsopsparere. Söderberg & Partners havde forinden undersøgt lovgivningen og mente, at distributionen af Tryghed 75 juridisk ville være på sikker grund.

Tryghed 75 ville sikre et relativt højt afkast i forhold til risikoprofilen. Da aktieandelen var fleksibel og kunne justeres op og ned alt efter forventningerne til markedet, var Tryghed 75 konstrueret med hensigten om at tage toppen af risikoen, samtidig med at man som pensionskunde kunne få et højt afkast. Aktieopturen i første halvår af 2019 gav netop Tryghed 75-kunderne et godt udbytte.

Vi må konstatere, at Tryghed 75 som opsparingsalternativ var godt for mange pensionsopsparere, men at modellen for distribution ikke var i tråd med Finanstilsynets opfattelse, slutter Torben Spuur Jensen.

Hele afgørelsens kan læses her.

 

 

 

 

FPR Forsikringsmægler A/S bliver en del af mæglervirksomheden Söderberg & Partners

4 juni · 2018

FPR Forsikringsmægler bliver nu en del af Danmarks 2. største mæglervirksomhed, Söderberg & Partners.

”Vi har valgt at gå sammen med Söderberg & Partners, fordi vi har fælles visioner og tanker om fremtidens mæglermarked. Vi sikrer ved samarbejdet at kunne udnytte de synergier, der er ved en større organisation samt muligheden for, at vores ideer og koncepter kan formidles over landegrænserne”, udtaler Finn Enkebølle, direktør i FPR Forsikringsmægler.

Han fortsætter: ”Söderberg & Partners’ set-up giver os mulighed for at bevare vores selvstændighed og videreudvikle vores forretning. Vi ser et godt match i forhold til virksomhedsånden i Söderberg & Partners, og vi glæder os samtidig til at få mulighed for at kunne komme bredere ud i markedet med vores muligheder samt tilbyde en attraktiv pakke på pensionsområdet til vores kunder i samarbejde med Söderberg & Partners".

"...vi glæder os samtidig til at få mulighed for at kunne komme bredere ud i markedet med vores muligheder samt tilbyde en attraktiv pakke på pensionsområdet..."
Finn Enkebølle Direktør, FPR Forsikringsmægler A/S

FPR Forsikringsmægler har til huse i Tåstrup og Haderslev og har 23 medarbejdere, som alle har mange års erfaring fra branchen.

”At få et etableret hold med meget kompetente medarbejdere med i Söderberg & Partners er en stor gevinst for os. FPR Forsikringsmæglers strategi for udvikling af deres forretning samt deres målgruppe matcher netop det, som Söderberg & Partners kan tilbyde og står for. Vi ser derfor meget frem til at få FPR Forsikringsmæglere med ombord”, siger Torben Spuur Jensen, CEO i Söderberg & Partners.

FPR Forsikringsmæglere bliver en del af Söderberg & Partners d. 1. juni 2018.

For yderligere information kontakt:

  • Finn Enkebølle, Direktør, FPR Forsikringsmægler  

fien@fpr.dk tlf.nr. 40 10 18 48

  • Torben Spuur Jensen, CEO, Söderberg & Partners

torben.jensen@soderbergpartners.dk tlf.nr. 40 70 05 68

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være Nordens førende, uafhængige rådgivere og formidlere af forsikringer og finansielle produkter. Koncernen har i dag over 1.800 medarbejdere og ca. 80 kontorer fordelt i hele Norden.

Söderberg & Partners’ vision er at være den førende formidler af forsikringer og finansielle produkter med de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning til vores kunder samtidig med konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen. Virksomhedsfilosofien bygger på tre værdier: åbenhed, analyse og personlig rådgivning.

Jysk Forsikring bliver del af Söderberg & Partners

27 marts · 2018

Tied Agents fra IF Skadeforsikring bliver en del af mæglervirksomheden Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners har for alvor sat nålen i landkortet i Nordjylland. Inden for det seneste år har de sagt velkommen til to franchiseteams i Aalborg, og nu bliver også Jysk Forsikring A/S en del af Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners, som på bare to år er blevet landets anden største forsikringsmægler, har for alvor indtaget det nordjyske. Det bliver cementeret ved, at Jysk Forsikring nu også bliver en del af Söderberg & Partners, og dermed har mæglervirksomheden nu i alt 16 medarbejdere, som har til huse i Nordjylland.

Jysk Forsikring, som i tre år har været underagent for IF, har valgt at deres erhvervsforretning i stedet bliver en del af mæglervirksomheden, for at kunne tilbyde de nordjyske kunder den fulde palette indenfor erhvervsskadesforsikringer.

Vi har i længere tid haft et ønske om at kunne tilbyde vores kunder forsikringer fra alle hylder, og ikke kun være begrænset til ét forsikringsselskabs produkter, priser og betingelser
Kenn Bach Direktør, Jysk Forsikring

Kenn Bach fortsætter: ”Med det set-up som Söderberg & Partners har, kan vi netop opnå dette, og vi og vores kunder får adgang til markedets bedste produkter og priser. Det er win-win både for os og for vores kunder”.

Jysk Forsikring rådgiver på tværs af brancher, og deres kunder er mindre og mellemstore virksomheder, primært i Nordjylland.

”Jysk Forsikring passer perfekt ind i Söderberg & Partners; De har en sund og stabil forretning rent størrelsesmæssigt indenfor de segmenter, som vi netop opererer indenfor” udtaler CCO i Söderberg & Partners Skade, Nikolaj Munch. -”Samtidig har medarbejderne hos Jysk Forsikring en mangeårig og bred erfaring fra branchen, og da vi går efter et højt kompetenceniveau i vores virksomhed, er vi meget glade for, at Jysk Forsikring har besluttet sig for at blive en del af Söderberg & Partners” slutter Nikolaj Munch.

Jysk Forsikring bliver en del af Söderberg & Partners den 1. april 2018 og deres erhvervsforretning skifter i den forbindelse navn til Söderberg & Partners.

For yderligere information kontakt:

  • Kenn Bach, Partner, Söderberg & Partners

kenn.bach@soderbergpartners.dk tlf.nr. 20 11 63 64

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være en af Nordens førende, uafhængige rådgivere og formidlere af forsikringer og finansielle produkter. Koncernen har i dag over 1550 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.

Söderberg & Partners vision er at være den førende formidler af forsikringer og finansielle produkter med de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning til vores kunder samtidig med konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen. Virksomhedsfilosofien bygger på tre værdier: åbenhed, analyse og personlig rådgivning. 

Söderberg & Partners lancerer branchens første Cyberanalyse i Danmark

23 august · 2016

Danmark rammes i stigende grad af cyberangreb, og mange af de danske virksomheder er fortsat ikke dækket af en cyberforsikring. Det betyder, at mange af virksomhederne selv må betale for følgerne af cyberangreb, hvilket kan være beløb af en betydelig størrelse. Forsikringsselskaberne på det danske marked tilbyder meget varierende dækninger på cyberforsikringen, hvorfor Söderberg & Partners har analyseret udbuddet. 

I analysen sammenlignes forsikringsvilkårene fra otte forsikringsselskaber. Cyberforsikringen er et forholdsvist nyt produkt på det danske marked, hvorfor flere forsikringsselskaber enten ikke tilbyder forsikringen eller er i gang med at udvikle produktet. De mest omfattende dækninger tilbydes af de internationale forsikringsselskaber herunder CNA Hardy og Chubb.

Söderberg & Partners analyse viser, at der er væsentlige forskelle i, hvordan forsikringsvilkårene dækker virksomhedens tab ved cyberangreb, ligesom vilkårene skelner mellem hvilke typer af cyberangreb, som er omfattet af forsikringen. Hvis virksomheden for eksempel lider et driftstab som følge af et cyberangreb, skal man være opmærksom på, hvor længe forsikringen dækker en nedgang i produktiviteten. Her kan perioden variere helt fra 30 dage til 365 dage.

En stigende tendens indenfor cyberkriminalitet er, at en hacker overtager virksomhedens it-systemer og derefter kræver betaling for, at virksomheden igen kan få adgang til deres systemer og data. Denne type af cyberangreb rammer både offentlige og private virksomheder. Modtager hackeren ikke løsesummen, vil software og data på virksomhedens netværk blive beskadiget. Med en cyberforsikring som omfatter cyber afpresning, er virksomheden dækket ind for det økonomiske tab, som betaling af en løsesum udgør. Flere af forsikringerne har endvidere tilknyttet et globalt response team, som vil overtage håndteringen af sagen herunder forhandlingen med hackeren.

Analysebaseret rådgivning

For de fleste virksomheder opleves forsikringsvilkår som uoverskuelige og uigennemsigtige. Söderberg & Partners har derfor, som det første forsikringsmæglerhus i Norden, etableret en analyseafdeling som nøje gennemgår og sammenligner blandt andet forsikringsselskabernes vilkår for at kunne vejlede kunderne bedst muligt. Dermed bliver forsikringsprodukterne mere transparente, og virksomhedens valg af forsikringsløsning tager ikke alene udgangspunkt i pris, men også i kvaliteten af produkterne.

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være Nordens førende, uafhængige rådgiver og formidler af forsikringer og finansielle produkter. Koncernen har i dag over 1400 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.  

Söderberg & Partners vision er at være den førende formidler af forsikringer og finansielle produkter med de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning til vores kunder samtidig med konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen. Virksomhedsfilosofien bygger på tre værdier: åbenhed, analyse og personlig rådgivning.