Skip to main content Skip to main navigation

Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynets afgørelse

30 august · 2019

Söderberg & Partners får påbud af Finanstilsynet og har allerede rettet ind

25. august 2018 anmodede Söderberg & Partners Finanstilsynet om at undersøge rådgivningen af kunder på baggrund af kritik rejst i Jyllands-Posten. Anmodningen skyldtes, at det er vigtigt for kunderne såvel som for Söderberg & Partners, at der ikke hersker tvivl om, at Söderberg & Partners altid arbejder i kundens interesse, og som mægler fuldt ud opfylder og overholder lovens regler og krav.

Vi har stillet alt materiale til rådighed og besvaret alle spørgsmål i den meget grundige gennemgang, som Finanstilsynet nu har afsluttet”, siger adm. direktør Torben Spuur Jensen, Söderberg & Partners Danmark, Liv. Han fortsætter:

Finanstilsynets gennemgang er endt med påbud. Det er noget, vi tager alvorligt og derfor allerede har handlet på. Gennem god dialog med Finanstilsynet har vi i løbet af 2019 ændret i vores praksis. Situationen er den, at Finanstilsynets påbud i dag er opfyldt. Tilbage i marts valgte vi at stoppe med Tryghed 75, og den potentielle interessekonflikt, som Finanstilsynet påpeger, er fjernet.

Samtidig er det klart, at det, at nogen overhovedet kunne stille spørgsmål til vores uvildighed, er en situation, vi ikke er tilfredse med. Forløbet har givet os en erfaring, som vi vil bruge i fremtiden i arbejdet med compliance.

Med fokus på compliance har vi nøje gennemgået alle forretningsgange i virksomheden og har skærpet disse på måder, der vil forebygge, at der kan rejses tvivl. Sagen har på den måde bidraget til en afklaring og en styrkelse af forretningsgangene”, siger Torben Spuur Jensen.

Med introduktionen af Tryghed 75 kom Söderberg & Partners med et unikt opsparingsprodukt, som ville disrupte pensionsopsparingsområdet i Danmark og skabe ny og bedre konkurrence til gavn for mange pensionsopsparere. Söderberg & Partners havde forinden undersøgt lovgivningen og mente, at distributionen af Tryghed 75 juridisk ville være på sikker grund.

Tryghed 75 ville sikre et relativt højt afkast i forhold til risikoprofilen. Da aktieandelen var fleksibel og kunne justeres op og ned alt efter forventningerne til markedet, var Tryghed 75 konstrueret med hensigten om at tage toppen af risikoen, samtidig med at man som pensionskunde kunne få et højt afkast. Aktieopturen i første halvår af 2019 gav netop Tryghed 75-kunderne et godt udbytte.

Vi må konstatere, at Tryghed 75 som opsparingsalternativ var godt for mange pensionsopsparere, men at modellen for distribution ikke var i tråd med Finanstilsynets opfattelse, slutter Torben Spuur Jensen.

Hele afgørelsens kan læses her.