Söderberg & Partners går ind i Private Banking med dansk partner

8 sep. 2020
Med Formue- & Investeringspleje A/S som partner udvider en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter forretningen i Danmark med formuerådgivning og kapitalforvaltning.

Söderberg & Partners udvider finansforretningen i Danmark og går ind i Private Banking-området. Det sker gennem et partnerskab med Formue- & Investeringspleje A/S (F&I), der i 20 år har rådgivet private, selskaber og fonde inden for formuerådgivning og kapitalforvaltning.

”Med aftalen får vi mulighed for at hjælpe en ny kundegruppe. Formue- & Investeringspleje er en veletableret virksomhed med et stort netværk,” siger Gustaf Rentzhog, koncern-CEO i Söderberg & Partners.

Som en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter har Söderberg & Partners været aktiv inden for Private Banking i Sverige og Norge i flere år. Nu er turen kommet til Danmark.

”Vi forvalter godt 400 milliarder kroner og har dygtige medarbejdere inden for investeringsanalyse og -placering. Den volumen giver os gode muligheder for at yde en konkurrencedygtig rådgivning og forvaltning i konkurrence med blandt andet bankernes Private Banking,” siger Gustaf Rentzhog.

I praksis bliver Söderberg & Partners svenske holdingselskab medejer af Formue- & Investeringspleje A/S, der fortsætter under samme navn og med samme daglige ledelse. Private Banking-virksomheden vil være uafhængig og selvstændig i forhold til Söderberg og Partners Forsikringsmægler-virksomhed.

For Formue- & Investeringspleje A/S åbner partnerskabet nye muligheder for både nye og eksisterende kunder.

”Partnerskabet rummer store perspektiver. Vi står endnu stærkere og kan samtidig fortsætte vores udvikling ud fra de samme værdier, vi hele tiden har arbejdet efter,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S.

”Vi får en vigtig og stærk partner inden for compliance, it-udvikling og på investeringssiden. Vi får adgang til stordriftsfordele, der vil sænke vores relative omkostninger og dermed sikre større konkurrencedygtighed på vegne af vores kunder,” siger direktør Robert Thiesen og tilføjer, at de to virksomheder tilsammen får en volumen, der bliver ca. 100 gange større end den nuværende hos Formue- & Investeringspleje A/S.

”Det betyder bedre priser og adgang til nye investeringsprodukter, som vores nuværende kunder vil nyde godt af. For dem er de stærke personlige relationer vigtige. På den del vil de ikke opleve ændringer, da det indgående kendskab til den enkelte kunde stadig har høj prioritet hos os. Samtidig vil vi bruge det nye netværk til aktivt at skabe vækst og nå ud til mange nye kunder,” siger Robert Thiesen.

Formue- & Investeringspleje A/S blev etableret tilbage i 2000 og har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning, formuepleje og kapitalforvaltning. Virksomheden har afdelinger i Roskilde, Aarhus og Vejle og forvalter i dag cirka 4 milliarder kroner for selskaber og private.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Yderligere information

Robert Thiesen, direktør og partner i Formue- & Investeringspleje A/S
Tlf. 46 30 40 71