Söderberg & Partners rejser 2,5 milliarder SEK

1 jun. 2021
Målet er vækst, og med en kapitaludvidelse på 1,8 mia. DKK kan Söderberg & Partners forstærke investeringerne i sin udvikling af IT til at understøtte analyse og rådgivningsplatformen til kunderne og i nye opkøb.

Söderberg & Partners har vedtaget en aktieudvidelse på 2,5 milliarder SEK, svarende til godt 1,8 milliarder DKK i en rettet emission til TA Associates. Det er TA Associates anden investering i selskabet. Kapitalfonden havde en minoritetsandel, som den i 2019 solgte til KKR. KKR er fortsat minoritetsaktionær, mens kontrollen med selskabet ligger hos stifterne af Söderberg & Partners.

Danmark er et nøglemarked for Söderberg & Partners, der allerede i dag har en førende position på det danske marked, men ser muligheder for at styrke og udvikle den finansielle rådgivning inden for skadesforsikring og pension.

Strategien hedder vækst, og Söderberg & Partners ser et potentiale i at øge konkurrencen både i forhold til forsikringsselskabernes direkte tegnede forretning og i forhold til andre mæglere på pensions- og forsikringsmarkedet i Danmark.

Ambitionen er at vokse organisk og gennem opkøb, når der er interessante muligheder. Det gælder også inden for forretningsområdet formuerådgivning, hvilket koncernen fokuserer på som et nyt rådgivningsområde, og for ni måneder siden købte sig ind i Private Banking virksomheden Formue- & Investeringspleje. Bare de seneste ni måneder har Söderberg & Partners opkøbt fem mæglere og rådgivningsvirksomheder i Danmark, der har tilført ekspertise og kunder.

Ekstra muskler til at agere akkvisitivt

- Söderberg & Partners har en klar målsætning, siger Per Østergaard, CEO for Söderberg & Partners Life & Pension og fortsætter:

- Vi vil øge Söderberg & Partners markedsandel på både skade, pension og Wealth Management.

- Det ligger i vores DNA altid at udfordre bestående markedspraksis med nytænkte kundeløsninger og tiltrække de bedste rådgivere. Med kapitaltilføjelsen har vi fået ekstra muskler til at agere akkvisitivt, når muligheden byder sig og dermed sikre, at vi har det bedste og bredeste rådgivningshold.

- Kunderne anerkender også værdien af vores rådgivningsplatform, det viser sig i vores kundetilfredsundersøgelser, hvor vi har de mest tilfredse kunder i branchen. Det skal vi fortsætte med, siger Per Østergaard, CEO Söderberg & Partners Life & Pension.

Kundernes foretrukne valg

Torben Stubberup, CEO i Söderberg & Partners Skadesforsikring, tilføjer:

- Vi vil være kundernes foretrukne valg af mægler og rådgiver i kraft af den værdi, vi leverer til kunden. Redskabet er blandt andet branchens bedste og mest avancerede IT-platform til analyse og til at håndtere kundens behov.

- På skadesforsikring ser jeg gode muligheder for at vokse forretningen, navnlig ved at virksomheder, der er direkte betjent, vælger at skifte til have en mægler ved sin side. Vi har vist, at vi kan sikre bedre dækning og bedre priser. Og vi stiller krav til leverandørernes produktudbud og -udvikling, så kunderne kan få den bedste service og rådgivning.

- Nu kan vi investere endnu mere i at udvikle og styrke vores IT-platform til analyse, dokumentation og gennemsigtighed. Den er nøglen til at sikre kvalitet, kompetencer og kreativitet.

- Med kapitaltilføjelsen får vi en yderligere styrke til at tage konkurrencen op på tværs af segmenter og hele markedet, siger Torben Stubberup.

Fintech er en nøgle til at styrke kunderådgivningen

Rygraden i Söderberg & Partners forretning er en teknologidrevet rådgivningsplatform, der har vist sit potentiale og vist at være en vigtig nøgle til fremgang i alle de markeder, som virksomheden opererer i.

Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners-koncernen siger:

- I årenes løb har vi taget flere vigtige skridt i vores vækst uden for Sverige. For fem år siden var Söderberg & Partners blot en førende aktør i Sverige, men i kraft af vores teknologidrevne rådgivningsplatform kombineret med det bedste af både ”menneske og maskine” har vi skabt fremgang også uden for Sverige.

- I dag er Söderberg & Partners en vigtig spiller i markedet i både Norge, Finland, Holland og Danmark, og vi fortsætter med at vokse i disse markeder.

Målet er at accelerere vores ekspansion i disse markeder og gå ind i nye markeder, siger Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners-koncernen.

Emissionen er under forudsætning om godkendelse af det svenske finanstilsyn Finansinspektionen.

Yderligere information

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Head of information, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: +46 76 149 50 05

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er grundlagt i 2004 og er en af Nordens førende finansielle rådgivere og formidler af forsikringer og finansielle produkter og services. Vi driver virksomhed inden for blandt andet pensionsrådgivning, skadesforsikring og forsikringsformidling samt kapitalrådgivning og kapitalforvaltning. Vi udvikler og tilbyder desuden digitale værktøjer til blandt andet finansiel rådgivning og til administration af løn og medarbejdergoder.

Kundeløfte og værdier

Vores mål er at levere de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning ved til stadighed at forny og udvikle de traditionelle arbejdsmetoder i branchen. Vores virksomhedsfilosofi bygger på tre vigtige hjørnesten: Åbenhed, analyse og personlig. Vi sætter altid kundens interesser først, og al rådgivning hos Söderberg & Partners udgår fra vores kundes unikke behov. Vi ved, at veldokumenteret rådgivning gør en forskel.